Quy định khó hiểu trong Quy chế thi tốt nghiệpQuy định khó hiểu trong Quy chế thi tốt nghiệp

20:49 27/2/2013

Thông tư Bộ GD&ĐT mới ban hành có sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT như quy định cấm phát tán những thông tin tiêu cực, liên quan đến vi phạm quy chế thi dưới bất cứ hình thức nào.

Theo đó, người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải có trách nhiệm gửi cho nơi tiếp nhận kể từ khi kết thúc ngày thi cuối để xử lý.
 
Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Trung ương hoặc Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (thành phố) và ban thanh tra giáo dục các cấp phải có trách nhiệm xác minh lại tính xác thực của thông tin và bằng chứng theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết.
 
Thông tư này cũng quy định, ngoài các vật dụng thông thường được quy định trong quy chế cũ, các thí sinh sẽ được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không chuyển hoặc nhận được tín hiệu âm thanh và hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.
 
Đây được xem là một quy định khá lạ lùng bởi nó đi ngược lại với sự công khai, minh bạch trong các cơ chế quản lý mà nhà nước ta vẫn đang kêu gọi. Quy định này cũng khiến dư luận tỏ ra lo lắng vì nó rất dễ tạo cơ hội cho một số cá nhân vi phạm và những người có thẩm quyền tiếp nhận thông tin liên kết với nhau. Trong trường hợp đó, sẽ chẳng còn ai dám cung cấp thông tin tố cáo tiêu cực bởi có thể sẽ bị mang họa vào thân.
 
 

Từ Khóa :