Quốc hội chính thức công nhận quyền chuyển đổi giới tính


Quốc hội chính thức công nhận quyền chuyển đổi giới tính

P.V 15:26 25/11/2015

Ngày 24/11, Bộ luật dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã chính thức công nhận quyền chuyển đổi giới tính. Đây được coi là một bước tiến đối với quyền lợi và tạo sự bình đẳng cho những người chuyển giới trong xã hội.

Cụ thể, điều 37 Bộ luật Dân sự mới công nhận quyền chuyển đổi giới tính đã có 446 đại biểu tham gia bỏ phiếu trong đó có 399 đại biểu tán thành, 43 đại biểu không tán thành, 4 đại biểu không tham gia biểu quyết. Bộ luật Dân sự mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.
 
Thông tin Quốc hội công nhận quyền chuyển đổi giới tính đã khiến rất nhiều người chuyển giới, cộng đồng LGBT vỡ òa bởi quyền lợi của họ cũng đã được công nhận. Đây được coi là bước tiến đối với việc bình đẳng của cộng đồng người chuyển giới trong xã hội. Ngay trong trưa hôm 24/11, rất nhiều nhóm các bạn trẻ chuyển giới và những người ủng hộ cộng đồng LGBT đã tập trung tại Hà Nội (khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), Đà Nẵng (Phố đi bộ Đà Nẵng) và Sài Gòn (Phố đi bộ Nguyễn Huệ)với nhiều băng rôn, biểu ngữ, cờ cầu vồng ủng hộ người chuyển giới cũng như cảm ơn Quốc hội.
 
 
 
 
 
 
 
Điều 36 Bộ luật Dân sự mới quy định Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. Cá nhân đã thực hiện việc xác định lại giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.
 
Điều 37 thuộc Bộ luật Dân sự về chuyển đổi giới tính đã được thông qua quy định về chuyển đổi giới tính: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.
 

P.V

Từ Khóa :