Phí đăng ký ôtô mới tại TP.HCM tăng kịch trầnPhí đăng ký ôtô mới tại TP.HCM tăng kịch trần

PV 15:21 7/10/2019

Kể từ ngày 17/10/2019, mức phí đăng ký ôtô mới tại TP.HCM sẽ tăng từ 11 triệu đồng lên 20 triệu đồng (tương tự Hà Nội).

Ảnh: VnExpress
 
Trong cuộc họp diễn ra ngày 6/10/2019, Hội đồng Nhân Dân TP.HCM đã thông qua chủ trương tăng phí đăng ký ôtô, xe máy lên mức tối đa theo khung quy định của Bộ Tài chính.
 
Mức phí cao nhất thuộc về ôtô dưới 9 chỗ ngồi với 20 triệu đồng trên mỗi lần cấp (tăng 9 triệu đồng). Các loại ôtô khác tăng phí từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng. Sơ mi rơ-moóc, rơ-moóc đăng ký rời tăng phí từ 150.000 lên 200.000 đồng.
 
Ở xe máy, phí đăng ký mới phụ thuộc vào giá tính lệ phí trước bạ. Xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống áp dụng mức phí 1 triệu đồng thay vì 750.000 đồng. Đối với xe máy từ 16-40 triệu đồng, mức phí tăng từ 1,5 triệu đồng lên 2 triệu đồng. Xe máy trị giá lớn hơn 40 triệu đồng, mức phí tăng từ 3 triệu đồng lên 4 triệu đồng.
 
Phí đăng ký mới cho các phương tiện tại TP.HCM:
 
Loại phương tiện
Mức phí đăng ký mới
Đơn vị: Đồng
Mức phí đăng ký cũ
Đơn vị: Đồng
Ôtô dưới 9 chỗ ngồi
20 triệu
11 triệu
Các loại ôtô khác (trừ xe dưới 9 chỗ ngồi)
500.000
150.000
Sơ mi rơ-moóc, rơ-moóc đăng ký rời
200.000
150.000
Xe máy trị giá dưới 15 triệu đồng
1 triệu
750.000
Xe máy trên 15 triệu đồng – 40 triệu đồng
2 triệu
1,5 triệu
Xe máy trên 40 triệu đồng
4 triệu
3 triệu
 

PV

Từ Khóa : phí đăng ký