Phì cười với độ lầy: đọc gì làm nấy của hội "thật thà như đếm"Phì cười với độ lầy: đọc gì làm nấy của hội "thật thà như đếm"

Minh Minh 0:17 9/5/2018

Thời đại công nghiệp khiến con người nhiều khi làm việc như một cái máy. Mệnh lệnh ghi gì làm nấy, đỡ phải nghĩ nhiều và hậu quả thì… quá “lầy”.

Khuyến cáo không dùng dao thì ta… dùng rìu

Hớn hở chưa?! Chỉ mang đúng mảnh giấy miễn phí đi thôi nhá!

Quá đúng với hướng dẫn làm bài!!! (Điền < (dấu lớn hơn) or (hoặc) > (nhỏ hơn)

Yêu cầu mở mặt đối diện có nghĩa là dưới đáy hộp chứ gì?!

Mình “chạm” mắt thế này đúng quy định chưa?

Vâng, đã ăn, dưng mờ… không ngon lắm!!!

Nhét điện thoại dưới đồng hồ là “đảm bảo trong tầm nhìn” quá đi chứ!!!


Minh Minh