Nhiều khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế từ 1/10


Nhiều khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế từ 1/10

An Nhiên 12:3 30/9/2013

Bắt đầu từ ngày 1/10/2013, ngoài việc tăng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng lên 9 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và chuyển từ kê khai theo tháng sang kê khai theo quý, luật thuế mới sửa đổi cũng sẽ miễn thuế cho hàng loạt các khoản thu nhập cá nhân khác.

Luật bổ sung thêm các khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế, bao gồm chuyển nhượng, quà tặng bất động sản, các khoản thừa kế, tiền lương hưu nhận được từ quỹ hưu trí tự nguyện, học bổng nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước (bao gồm cả sinh hoạt phí)...Trước đây, chúng đều bị tính vào thu nhập chịu thuế.
 
Bên cạnh đó, thu nhập chịu thế cũng không bao gồm các khoản trợ cấp hàng tháng hay trợ cấp một lần cho những người có công với kháng chiến, trợ cấp cho lực lượng vũ trang, nhân viên y tế vùng sâu vùng xa hay trợ cấp chuyển vùng 1 lần dành cho những người Việt Nam làm việc tại nước ngoài.
 
Trường hợp các doanh nghiệp mua bảo hiểm không bắt buộc, bảo hiểm nhân thọ hay đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động thì khoản được trả sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động, nhưng với điều kiện những sản phẩm bảo hiểm đó không có tích lũy về phí bảo hiểm.
 
Ngoài ra, từ ngày 1/10, mức giảm trừ gia cảnh cũng tăng từ 1,6 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Tổng cục Thuế cho biết hiện nay đang có hơn 20 triệu người phụ thuộc trong Luật thuế TNCN. Ngành thuế dự kiến đến giữa năm 2014 sẽ hoàn tất thủ tục cấp mã số thuế cho những người này.
 
Tuy nhiên, vẫn có nhiều tranh cãi xoay quanh khoản tiền phí tích lũy mua bảo hiểm nhân thọ hay các khoản bảo hiểm không bắt buộc khác mà doanh nghiệp sử dụng lao động đóng cho nhân viên đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.
 

An Nhiên

Từ Khóa :