Lãnh đạo Hà Nội không yếu kém cũng chẳng có ai xuất sắc


Lãnh đạo Hà Nội không yếu kém cũng chẳng có ai xuất sắc

Tổng hợp 22:5 8/1/2013

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cá nhân ngày hôm qua cho thấy các lãnh đạo Thường vụ Thành ủy và các Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố Hà Nội không có ai bị đánh giá yếu kém, dù cũng chẳng có ai là xuất sắc toàn diện.

Hôm qua thành phố Hà Nội đã thực hiện lấy phiếu đánh giá tín nhiệm cá nhân của 20 lãnh đạo chủ chốt như Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND... Tiêu chí đánh giá được tập trung vào năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; và phẩm chất tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cá nhân cán bộ. Trên mỗi phiếu lấy ý kiến có 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.
 
 Kết quả kiểm phiếu cho thấy không lãnh đạo nào được 100% xuất sắc nhưng cũng không ai bị đánh giá yếu kém. Đây có lẽ là một khởi đầu đáng mừng cho Hà Nội dù rằng trong năm qua, Thành ủy Hà Nội đã phải ra quyết định kỷ luật 847 đảng viên và 27 tổ chức đảng.
 
Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang nghị, việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm vừa là thử thách, vừa là cơ hội giúp cho mỗi cán bộ lãnh đạo hiểu hơn về uy tín, trách nhiệm của bản thân đối với công việc, với tập thể nơi mình phụ trách.
 
Sắp tới Hà Nội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với giám đốc, phó giám đốc của 7 sở, gồm: Nội vụ, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thành phố.
 
 

Tổng hợp

Từ Khóa :