Kiểm tra đột xuất bể chứa các đại lý xăng dầuKiểm tra đột xuất bể chứa các đại lý xăng dầu

TL 16:42 14/2/2012

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) cho biết, để giám sát chất lượng xăng dầu bán ra, đã lập kế hoạch kiểm tra và lấy mẫu đột xuất từ bể chứa của các đại lý trong thời gian tới.

Trước mắt, tổng công ty sẽ cho xây dựng một phòng thí nghiệm tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè để kiểm soát việc lấy mẫu xăng dầu được phân phát cho các tổng đại lý và đại lý trực tiếp của PV Oil.
 
Bên cạnh đó, thay vì chỉ lấy mẫu một lần duy nhất khi xuất hàng, tới đây PV Oil có thể sẽ lấy mẫu của bất kỳ đại lý nào, vào thời điểm bất kỳ để giám sát chất lượng.

TL

Từ Khóa :