Không tăng giá sữa bột dành cho trẻ dưới 6 tuổiKhông tăng giá sữa bột dành cho trẻ dưới 6 tuổi

T.H 16:59 21/2/2012

Ngày 20/2, Bộ Tài chính yêu cầu các công ty sản xuất kinh doanh sữa không đăng ký điều chỉnh tăng giá đối với mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trước đó, từ ngày 1/1/2012, các sản phẩm sữa nước đã điều chỉnh tăng giá bán. Đối với các sản phẩm này, Bộ Tài chính yêu cầu các công ty báo cáo giải trình chi tiết tỷ lệ tăng giá, nguyên nhân tăng giá và gửi về Cục Quản lý giá trước ngày 15/3/2012.
 
Bộ Tài chính cho biết, mặt hàng sữa nước tuy không thuộc danh mục hàng hóa thực hiện việc đăng ký giá nhưng theo quy định, sữa là mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa bình ổn giá của Chính phủ. Vì vậy, Bộ đề nghị Sở Tài chính tăng cường kiểm tra, kiểm soát và yêu cầu doanh nghiệp tại địa phương không tăng giá mặt hàng sữa nước khi các yếu tố đầu vào không thay đổi.
 
Công ty TNHH Nestle Việt Nam trước đó đã điều chỉnh giá bán sữa bột dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Theo đó, sản phẩm sữa NAN HA NWHB019-4 12x400g VN tăng 12% giá bán so với mức giá cũ. Bộ Tài chính cho biết, việc tăng giá bán đó là do giá nhập khẩu sữa tăng 25% dẫn đến giá vốn nhập khẩu tăng 16% và công ty đã thực hiện bán theo giá đăng ký từ ngày 1/3/2012 do các yếu tố hình thành giá có thay đổi.
 
Hai dòng sản phẩm PRE NAN B NW026-1 12x400g VN và NAN AL 110 DS082-4 12x400g VN do giá nhập khẩu đầu vào không tăng, thậm chí có mặt hàng còn giảm nên Bộ Tài chính yêu cầu công ty TNHH Nestle Việt Nam chưa điều chỉnh hai mặt hàng sữa này.

T.H

Từ Khóa :