Không khống chế tuổi nhập học lớp 1


Không khống chế tuổi nhập học lớp 1

16:25 29/8/2012

Trẻ vào lớp 1 được học sớm hoặc muộn hơn so với tuổi. Trong đó, trẻ em có thể lực tốt và trí tuệ phát triển sớm có thể học vượt lớp trong phạm vi một cấp học. Trẻ em ở các trường hợp đặc biệt khó khăn sẽ được học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có dự thảo Thông tư Sửa đổi về Điều lệ Trường Tiểu học. Theo đó, tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm),tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi. Tuy nhiên theo thông tư sửa đổi, trẻ em có thể lực tốt, phát triển sớm về trí tuệ có thể học vượt lớp trong phạm vi cùng cấp học, trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước trẻ em khuyết tật, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể  học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
 
Điều kiện để đáp ứng việc học lớp 1 sớm hoặc muộn so với tuổi theo quy định, Bộ Giáo dục yêu cầu phải có đơn đề nghị của cha mẹ hoặc người đỡ đầu cho trẻ, sau đó căn cứ vào kết quả khảo sát của Hiệu Trưởng, hội đồng khảo sát, tư vấn trường tiếp nhận xem xét đồng ý cho trẻ được phép học tại trường hay không.
 
Học sinh trong độ tuổi tiểu học ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nguyện vọng học tại Việt Nam, dự thảo quy định được học ở trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.
 
Trong đó, cha mẹ hoặc người đỡ đầu có đơn đề nghị với nhà trường, Hiệu trưởng trường tiểu học tiếp nhận tổ chức khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.
 
Dự thảo Thông tư cũng quy định, học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường được chuyển đến trường tiểu học nơi cứ trú hoặc ngoài nơi cư trú nếu được trường tiểu học nơi tiếp nhận đồng ý, hồ sơ gồm: Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu; Học bạ; Bản sao giấy khai sinh; Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).
Dự kiến, dự thảo sẽ được ban hành và thực hiện trong năm nay sau khi lấy ý kiến đóng góp.
 

Từ Khóa :