Khi tức giận hãy chạy vòng quanh nhà ba lầnKhi tức giận hãy chạy vòng quanh nhà ba lần

P.V 7:0 6/12/2020

Không điều gì có thể làm bạn tức giận, có chăng chỉ là do bạn tự nghĩ mà thôi. Sống vui vẻ hay đau khổ đều là do bạn chọn lựa.

Nguồn PatitucciPhoto.com

Một người giàu có nọ có thói quen mỗi khi tức giận ai là lại về chạy ba vòng quanh nhà.

Sau này, nhà ông càng ngày càng to, vườn càng ngày càng rộng, thế nhưng, mỗi khi tức giận, ông vẫn cứ chạy quanh nhà đủ ba vòng mới thôi. Rồi ông già yếu, đi lại phải chống gậy, vậy mà mỗi khi tức giận, ông vẫn giữ thói quen chạy quanh nhà ba vòng.

Một lần, chẳng hiểu tức giận ai mà ông vừa chống gậy, vừa chạy, đến khi mặt trời xuống núi vẫn chưa thôi. Cháu ông lo lắng chạy theo hỏi:

  • Ông ơi, mỗi lần ông giận, ông đều chạy quanh nhà ba vòng, thật ra có bí mật gì ạ?

Ông đáp:

  • Lúc trẻ, mỗi khi tức giận, ông lại chạy quanh nhà ba vòng, vừa chạy vừa nghĩ: “Nhà cửa mình nhỏ bé, ruộng vườn ít, thế thì lấy đâu ra thời gian và tinh thần để tức kẻ khác?” Chỉ cần nghĩ đến đấy là ông hết tức giận. Vậy nên ông mới có thời gian và tinh thần để tiếp tục làm việc và học hỏi.

Cháu ông hỏi tiếp:

  • Ông ơi, nhưng giờ ông già rồi, giàu có lắm rồi, sao còn phải chạy nữa ạ?

Ông cười xòa:

  • Già rồi, nhưng khi tức giận ông vẫn chạy quanh nhà ba vòng, vừa chạy vừa nghĩ: “Nhà cửa mình đều có, ruộng vườn không thiếu, thì cớ chi phải so đo với kẻ khác?”. Chỉ cần nghĩ đến đây là ông không còn tức giận gì nữa.

P.V

Trích cuốn Góc nhìn kỳ diệu của cuộc sống