Góp ý sửa Hiến pháp: Ý kiến trái chiều cũng phản ảnh suy nghĩ, nguyện vọng của dânGóp ý sửa Hiến pháp: Ý kiến trái chiều cũng phản ảnh suy nghĩ, nguyện vọng của dân

Mạnh Kiên 20:25 10/1/2013

Tại Hội nghị toàn quốc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng việc lấy ý kiến dân về Hiến pháp là cần thiết, “tạo điều kiện cho người dân thể hiện quan điểm, chính kiến”. Còn ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TW thì cho rằng kế hoạch tuyên truyền cho nhân dân tham gia đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa thể hiện dân chủ, vừa thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng.

Để nhấn mạnh vai trò của nhân dân, ông Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, trong lịch sử lập hiến của Việt Nam, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung đều có lấy ý kiến của dân.
 
Trong khi đó, bàn đến tính dân chủ và khoa học trong hoạt động tiếp nhận đóng góp sửa đổi Hiến pháp, ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam cho rằng việc này thể hiện ở khâu tiếp nhận ý kiến “trái chiều” của dân. “Những tiếng nói, tạm gọi là trái chiều trong nháy nháy, thì cũng phản ánh một phần suy nghĩ, nguyện vọng của người dân”, ông Kim cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên báo Tiền phong.
 
Tuy nhiên, theo ông Đinh Thế Huynh, cũng cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng việc lấy ý kiến nhân dân để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Báo chí cần phản ánh thông tin khách quan, không phiến diện, thiên lệch.
 
Không chỉ vậy, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã yêu các cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải phối hợp với các cơ quan đơn vị ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân chủ phá hoại sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, xuyên tạc chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước.
 

Mạnh Kiên

Từ Khóa :