Giá điện tăng 6% từ ngày 1/12Giá điện tăng 6% từ ngày 1/12

P.V 7:36 1/12/2017

Từ hôm nay (1/12), giá bán lẻ điện bình quân tăng 6,08% lên mức 1.720,65 đồng/kWh so với giá hiện hành.

Giá điện tăng 6% từ ngày 1/12

 

Theo thông báo của Bộ Công thương, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành là 1.622,01 đồng/kWh. Thời điểm điểu chỉnh bắt đầu ngay từ hôm nay - 1/12/2017.

Việc giá điện tăng ngay dịp cuối năm, khi Tết Nguyên đán đang tới gần, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới giá cả nhiều loại hàng hóa, do điện hiện cũng là một phần không nhỏ trong chi phí sản xuất. Kèm theo đó, nhiều người thuê trọ ngay khi nghe tin giá điện tăng cũng lập tức lo lắng chủ nhà cũng nâng giá tiền điện với khách thuê nhà. Tại Hà Nội, nhiều người thuê trọ đang phải trả mức tiền phổ biến từ 3.500-4.500 đồng/số tùy nơi thuê.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nhóm đối tượng khách hàng

Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền (%)

1

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất

 

1.1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

84%

 

b) Giờ thấp điểm

52%

 

c) Giờ cao điểm

150%

1.2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

 

a) Giờ bình thường

85%

 

b) Giờ thấp điểm

54%

 

c) Giờ cao điểm

156%

1.3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

a) Giờ bình thường

88%

 

b) Giờ thấp điểm

56%

 

c) Giờ cao điểm

161%

1.4

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

92%

 

b) Giờ thấp điểm

59%

 

c) Giờ cao điểm

167%

2

Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

 

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 

2.1.1

Cấp điện áp từ 6 kv trở lên

90%

2.1.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

96%

2.2

Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

 

2.2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

99%

2.2.2

Cấp điện áp dưới 6 kV

103%

3

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

 

3.1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

133%

 

b) Giờ thấp điểm

75%

 

c) Giờ cao điểm

230%

3.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

a) Giờ bình thường

143%

 

b) Giờ thấp điểm

85%

 

c) Giờ cao điểm

238%

3.3

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

145%

 

b) Giờ thấp điểm

89%

 

c) Giờ cao điểm

248%

4

Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt

 

4.1

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

 

 

Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

92%

 

Bâc 2: Cho kWh từ 51 - 100

95%

 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

110%

 

Bâc 4: Cho kWh từ 201 - 300

138%

 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

154%

 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

159%

4.2

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

132%


P.V

Từ Khóa :