Dừng mỏ khai thác vàng liên doanh Trung QuốcDừng mỏ khai thác vàng liên doanh Trung Quốc

15:35 25/7/2012

Với lý do việc sử dụng hóa chất động hại trong khai thác vàng gây nguy cơ cho môi trường, UBND tỉnh Phú Yên quyết định dừng việc cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Khai thác và chế biến vàng Hòn Mò O tại xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh.

Công ty TNHH Liên doanh Khoáng sản Chúng Thao Hằng Tân là liên doanh giữa Công ty Hữu hạn kinh mậu Chúng Thao Vân Nam (Trung Quốc) và Công ty TNHH Phát triển khoáng sản Duy Tân (Lâm Đồng), được UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nói trên vào cuối năm 2007.
 
Tuy nhiên, khi liên doanh này đăng ký sử dụng hóa chất cyanua- một hóa chất độc hại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao vào công nghệ khai thác, chế biến vàng, tỉnh đã quyết định dừng việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án.
 
Theo dăng ký ban đầu dự án của liên doanh này sẽ khai thác, chế biến vàng thỏi 9999 với quy mô 165.000 tấn quặng/năm, trong thời gian 30 năm, trên diện tích 35 ha.

Từ Khóa :