Chủ tịch nước Việt Nam đề cập đến vấn đề Biển Đông tại Singapore


Chủ tịch nước Việt Nam đề cập đến vấn đề Biển Đông tại Singapore

Ngọc Huyền 22:24 30/8/2016

Ngày 30/8, trước những diễn biến đe dọa an ninh khu vực, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đưa ra lời cảnh báo nếu xảy ra xung đột vũ trang tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, tất cả sẽ cùng thua. Ngoài ra, để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả hoạt động, nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN cần được bổ sung.

Phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Singapore Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng Biển Đông nằm ở trung tâm khu vực Đông Nam Á và đag có diễn biến đáng ngại gây tác động tiêu cực tới tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là an toàn và an ninh hàng hải, vấn đề tự do đi lại và bay ngang qua Biển Đông. “Và nếu chúng ta cho phép gây ra mất ổn định khu vực này, đặc biệt là trong trường hợp có xung đột vũ trang, sẽ không có người chiến thắng hay kẻ thua cuộc mà tất cả các bên đều thiệt hại” – ông nói. Dù không chỉ đích danh các mối nguy, tuy nhiên, tuyên bố này được đưa ra trước một loạt hành động khiêu khích vô cùng nguy hiểm của Trung Quốc tại Biển Đông.
 
Về giải pháp, ông Trần Đại Quang đã đề xuất ASEAN cần đẩy mạnh thực hiện 4 nội dung then chốt: tăng cường gắn kết về chính trị, tập trung thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và các chuẩn mực ứng xử chung; đẩy mạnh liên kết về kinh tế, văn hóa - xã hội, khai thác thế mạnh kinh tế, kết hợp hài hòa bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, tạo nên sức mạnh của cộng đồng; đề cao trách nhiệm, ý thức cùng chung vận mệnh, trong đó coi trọng thực hiện các nguyên tắc nền tảng của ASEAN, lấy đoàn kết và đồng thuận là giá trị đặc trưng mà các quốc gia thành viên cần tôn trọng, giữ gìn; và cùng hướng tới người dân, hình thành các cơ chế để người dân các nước ASEAN tham gia vào quá trình hoạch định, giám sát và thực thi chính sách, lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng. Việc xem xét bổ sung nguyên tắc đồng thuận trong ASEAN sẽ góp phần đưa ra quyết định những vấn đề lớn trong khối, đặc biệt là vấn đề an ninh Biển Đông.
 
Cùng thời điểm với chuyến công du của Chủ tịch nước, tân Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng đã có chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc nhằm thông báo kết quả Đại hội Đảng vừa diễn ra; đảm bảo tiếp tục duy trì, kế thừa đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng của các khóa trước.
 

Ngọc Huyền

Từ Khóa :