Chốt phương án thi THPT quốc gia 2018Chốt phương án thi THPT quốc gia 2018

P.V 9:27 9/10/2017

Bộ Giáo Dục - Đào tạo (GD-ĐT) đã chính thức công bố lộ trình tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy từ năm 2018.

Theo đó, phương thức tổ chức Kì thi THPT quốc gia trong các năm tới sẽ được giữ ổn định như năm 2017. Cụ thể, các môn thi bắt buộc vẫn là Toán (hình thức trắc nghiệm), Ngoại ngữ (trắc nghiệm), Ngữ văn (tự luận). Các môn thi tự chọn khối khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học (trắc nghiệm), khối khoa học xã hội gồm Lịch sử, Địa Lý, Giáo dục công dân (tự luận).

Các thí sinh sẽ được quyền dự thi cả 2 bài tự chọn, lấy điểm bài cao hơn để xét tốt nghiệp.

Lộ trình đổi mới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng

Trong các năm 2018, 2019 và 2020 việc tổ chức các bài thi, môn thi được giữ ổn định như năm 2017.

Từ năm 2021 trở đi, các bài thi, môn thi được thiết kế phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; nếu điều kiện cho phép có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính.

Rà soát, qui hoạch lại hệ thống các trường sư phạm; đổi mới phương thức xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với nhóm ngành/ngành đào tạo giáo viên dựa trên nhu cầu sử dụng giáo viên của các địa phương và điều kiện đảm bảo chất lượng của từng trường; đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ khác để nâng cao chất lượng đào tạo, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp bậc học.

Rà soát lại các nhóm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên để điều chỉnh mức điểm ưu tiên trong tuyển sinh cho phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện tốt hơn công bằng xã hội.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông báo nội dung Công văn này đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học, chuẩn bị thi THPT quốc gia đạt kết quả tốt; các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên quán triệt nội dung Công văn này để thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức Kì thi THPT quốc gia và công tác tuyển sinh, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án tuyển sinh phù hợp với lộ trình thực hiện kì thi THPT quốc gia nêu trên.

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, từ năm 2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đổi mới phương thức tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.


P.V