Cấp quota đăng ký ôtô, xe máy cho các đại sứ quánCấp quota đăng ký ôtô, xe máy cho các đại sứ quán

Minh Châu 13:57 17/9/2013

Quy định về người được hưởng quyền miễn thuế, số xe trên đầu người thuộc cơ quan ngoại giao, tuổi thọ xe được phép chuyển nhượng là những điểm mới theo quyết định vừa được ban hành của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ 1/11/2013.

Quyết định mới ban hành của Thủ tướng chính phủ quy định về việc tạm nhập, tái xuất, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với ôtô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng ngoại giao tại Việt Nam. Theo đó, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam phải được Bộ Ngoại giao cấp sổ định mức ôtô, xe gắn máy miễn thuế. Các cơ quan này sau đó mới được tạm nhập khẩu miễn thuế 3 ôtô nếu cơ quan 5 người trở xuống (trường hợp cơ quan có thêm 3 người thì được nhập khẩu thêm 1 chiếc).
 
Về việc chuyển nhượng, ôtô biển nước ngoài chỉ được bán nếu đã sử dụng xe ít nhất từ 24 tháng trở lên. Đối với ôtô đã tạm nhập khẩu là xe cũ, tại thời điểm chuyển nhượng, nếu năm sản xuất của xe quá 5 năm thì các đối tượng nêu trên không được chuyển nhượng xe cho cơ quan, tổ chức, các nhân tại Việt Nam.
 
Riêng trường hợp người mua bán xe giữa các đối tượng ngoại giao thì chỉ được thực hiện một lần, nếu người mua lại không có nhu cầu dùng tiếp hoặc kết kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thì phải tái xuất khẩu hoặc tiêu hủy xe, không được chuyển nhượng xe tại Việt Nam.
 

Minh Châu

Từ Khóa :