Cách bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí


Cách bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí

23:27 4/12/2016

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động ở Việt Nam đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để có thể bảo vệ bản thân và gia đình trước sự tác động tiêu cực của thực trạng này.

 
 

Từ Khóa :