Bộ Nội vụ “quyết” nâng cao chất lượng công chức


Bộ Nội vụ “quyết” nâng cao chất lượng công chức

Y.T 0:59 7/2/2013

Trước thực trạng 30% số công chức làm việc theo kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp về”, Bộ Nội vụ quyết đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này và khẳng định không “xé rào” khi thi tuyển lãnh đạo.

Thừa nhận thực trạng trên, ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, Bộ đang chỉ đạo điều tra, đánh giá để đưa ra giải pháp khắc phục hiện tượng một bộ phận công chức đến cơ quan nhưng không làm việc, có cũng như không. Đồng thời, Bộ cũng sẽ tiếp tục điều tra vụ chạy công chức 100 triệu đồng bởi đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện ra việc đưa tiền và nhận tiền.
 
Ông Tuấn cũng ủng hộ việc tổ chức thi tuyển lãnh đạo quản lý như Quảng Ninh và một số tỉnh thành khác. Đây không phải là những trường hợp “xé rào” mà phù hợp với xu hướng cải cách. Bộ sẵn sàng phối hợp và giúp đỡ các địa phương tổ chức thi tuyển và cần phải đổi mới phương pháp thi tuyển, xem lại các quy trình chưa phù hợp. Để khắc phục những tiêu cực trong kỳ thi tuyển công chức, Bộ cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin trong các kỳ thi.
 
Tuy nhiên, dư luận cho rằng, với cách “xử lý đằng ngọn” như thế này thì khó mà nâng được chất lượng đội ngũ công chức hiện nay. Thậm chí những quyết tâm của Bộ cũng chỉ quyết liệt trong các cuộc họp, nói…chỉ để nghe chứ không mang lại kết quả gì.
 
Bởi trước thông tin về chạy công chức 100 triệu mà ông Trần Trọng Dực đã đưa ra trước đó, Bộ đã lập tới 3 đoàn thanh tra cùng với Hà Nội mà cũng chỉ tìm thấy những vi phạm quy trình, quy chế chứ không có trường hợp đưa tiền và nhận tiền.
 
Ngoài ra, con số 30% số công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về mà Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra cũng khiến dư luận nghi ngờ. Trên thực tế, con số này có phải chỉ là 30% hay còn nhiều hơn thế? Nhà nước nói tinh giảm biên chế nhưng thực tế thì bộ máy cứ ngày càng phình ra nên mới có hiện tượng công chức ngồi chơi nhận lương, không có việc làm. Ngay cả các vị lãnh đạo ở ngành Nội vụ cũng đã làm hết trách nhiệm hay chưa? Bởi nếu hết trách nhiệm thì cũng không thể nào có tới 30% số công cán bộ ngồi không. Và nếu phát hiện ra rồi thì Bộ sẽ xử lý ra sao hay chỉ là cảnh cáo và kỷ luật?
 
 

Y.T

Từ Khóa :