Bầu ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị


Bầu ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị

Nguyên phong 17:8 11/5/2013

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã kết thúc sáng nay, 11/5. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu vào Bộ Chính trị.

Hội nghị cũng bầu bổ sung Chánh văn phòng trung ương Trần Quốc Vượng vào Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI.
 
Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với 6 nội dung lớn, gồm: Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; và một số vấn đề khác.
 
Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà hội nghị đạt được.
 

Nguyên phong

Từ Khóa :