APEC 2017: Tiếp tục đặt doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở vị trí quan trọngAPEC 2017: Tiếp tục đặt doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa ở vị trí quan trọng

Vĩ Thanh 16:40 21/6/2017

Chiều ngày 21/6, buổi họp báo về các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp do VCCI tổ chức hướng tới tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã được tổ chức tại Hà Nội. Nhiều nội dung được đưa ra tại buổi họp báo như vấn đề ưu tiên của ABAC 2017, phát triển bền vững, kết nối giữa các doanh nghiệp… trong đó ưu tiên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Ông Hoàng Văn Dũng, chủ tịch ABAC quốc tế (trái) và ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chủ tịch CEO summit 2017.

Ông Hoàng Văn Dũng, chủ tịch ABAC quốc tế, đã thông báo những kết quả kỳ họp Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC lần 2 (ABAC) tại Seoul, Hàn Quốc và các khuyến nghị của ABAC lên bộ trưởng thương mại APEC.

Những vấn đề ưu tiên ABAC 2017: (1) tăng cường hội nhập kinh tế khu vực (2) Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và toàn diện (3) Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; khuyến khích đổi mới trong kỷ nguyên số: trong khu vực APEC có tới trên 90% DN siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Với Việt Nam, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho những DN này vô cùng quan trọng để có thể hội nhập với kinh tế quốc tế. Đặc biệt, kỷ nguyên số, các DN sẽ cần tăng khả năng tiếp cận kỹ thuật số để có thể quảng báo sản phẩm ra thế giới. Nếu tận dụng được cơ hội này, các DN sẽ phát triển nhanh hơn. (4) Đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nhập kinh tế khu vực

Hỗ trợ WTO ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ: Tái khẳng định cam kết dừng lại và từng bước xóa bỏ các biện pháp còn hạn chế, thúc đẩy việc thông qua hoàn toàn và thực hiện Hiệp định thuận lợi hóa thương mại (FTA). Thực hiện dự án nghiên cứu về “Tận dụng quá trình toàn cầu hóa và tiến bộ công nghệ cho sự hòa nhập và tăng trưởng xã hội”.

Thúc đẩy thực hiện Khu vực thương mại tự do Châu Á Thái Bình Dương (FTAAP): hỗ trợ tuyên bố của các lãnh đạo APEC phụ lục A nêu rõ các bướ tiếp theo cần thực hiện để hiện thực hóa FTAAP.

Tăng cường chương trình nghị sự về dịch vụ: Theo dõi việc thực hiện Lộ trình Cạnh tranh về Dịch vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (ASCR). Tổ chức Đối thoại công tư (PPDs) cho cộng đồng doanh nghiệp và tham gia vào các PPD do ABAC và APEC tổ chức.

Đẩy mạnh tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư: Tiếp tục tập trung vào các rào cản phi thuế quan. Đặc biệt là việc hướng tới giảm thuế quan cho xuất khẩu từ 17% xuống còn 0%, điều này sẽ tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm, tăng sức cạnh tranh.

Kết nối

Tăng cường kết nối thể chế: phát triển khuôn khổ toàn khu vực cho sự triển khai thống nhất các tiêu chuẩn dữ liệu toàn cầu. Thực hiện kế hoạch hoạt động về nền kinh tế kỹ thuật số.

Đặc biệt, thúc đẩy sự kết nối giữa người mà người: hỗ trợ công việc để phát triển khung làm việc và Dịch chuyển lao động trong APEC, xây dựng bản đồ kỹ năng, và nâng cao nhận thức của khu vực về trình độ chuyên môn. Đồng thời, tìm kiếm sự hỗ trợ APEC trong việc đăng ký thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).

Tăng cường khả năng kết nối vật chất: (1) Tiếp tục ủng hộ việc sử dụng các danh mục kiểm tra đầu tư cơ sở hạ tầng của các nhà hỗ trợ ABAC như công cụ tự đánh giá. Trong đó, ưu tiên phát triển những vấn đề như đường xá, năng lượng, xử lý nước, bảo vệ môi trường và yêu cầu có một tiêu chuẩn chung để áp dụng cho các quốc gia trong APEC. (2) Làm việc về khả năng kết nối hàng hải, khả năng kết nối và an toàn hàng không, và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Phát triển bền vững

Khuyến khích sự phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên: Tiến tới việc ra sách Trắng có tiêu đề “Tạo ra kinh doanh bao trùm thông qua ngành công nghiệp khai khoáng”.

Thúc đẩy lực lượng lao động khỏe mạnh và hiệu quả: tạo sự phối hợp trong đối loại chính sách giữa các bộ trưởng phụ trách về kinh tế, tài chính và y tế nhằm đạt được sự đầu tư chủ động vào các lực lượng lao động khỏe mạnh.

Theo đó, tầm nhìn APEC sau 2020 hướng tới: Cập nhật tầm nhìn doanh nghiệp xét đến những vấn đề kinh doanh thực tế. Thành lập một nhóm bao gồm Chủ tịch ABAC và đại diện các nền kinh tế chủ nhà năm 2018, 2019 và 2020 chỉ đao công việc liên quan đến vấn đề này.

Từ những nội dung thảo luận, các doanh nghiệp đưa ra khuyến nghị:

Đối với vấn đề hội nhập kinh tế khu vực gồm: Ngăn chặn quan điểm chống toàn cầu hóa. Tạo dựng nền tảng hướng tới FTAAP. Đẩy mạnh tự do hóa và thuận lợi đầu tư thương mại. Tăng cường các chương trình nghị sự về dịch vụ. Xây dựng tầm nhìn APEC sau 2020 và ủng hộ WTO.

Đối với vấn đề tăng trưởng bao trùm và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, nhỏ và vừa: Đẩy nhanh tiến trình phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội. Tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, năng động và toàn cầu. Tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Về tăng trưởng bao trùm và hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa: Đẩy nhanh tiến trình phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội. Tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa năng động và toàn cầu. Tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

Về kết nối APEC: Thuận lợi hóa kết nối các thể chế. Thúc đẩy kết nối con người và cải thiện kết nối vật chất hạ tầng cơ sở.


Vĩ Thanh