Áp dụng luật thuế thu nhập cá nhân mới từ ngày 1/7Áp dụng luật thuế thu nhập cá nhân mới từ ngày 1/7

17:29 16/5/2013

Tại buổi hội thảo diễn ra sáng nay (ngày 16/5), Bộ Tài chính đã công bố những quy định mới trong Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, kể từ ngày 1/7, ba triệu người lao động Việt Nam sẽ không phải nộp thuế TNCN.

Những người có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng (tăng 5 triệu đồng/tháng so với mức cũ) sẽ thuộc điện phải nộp thuế TNCN. Mức giảm trừ cho người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng/người (mức cũ 1,6 triệu đồng) trước khi tính thuế TNCN.
 
Như vậy, với mức giảm trừ gia cảnh này, người độc thân có thu nhập đến 9 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế. Người có hai người phụ thuộc có thu nhập từ 16,2 triệu đồng/tháng trở xuống chưa phải nộp thuế.
 
Người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng, nếu có một người phụ thuộc chỉ nộp thuế 490 nghìn đồng/tháng, bằng 2,45% thu nhập chịu thuế. Phần thu nhập của cá nhân sau khi nộp thuế là 19,51 triệu đồng. Tương tự, nếu có hai người phụ thuộc, thì số thuế nộp là 190 nghìn đồng/tháng, bằng 0,95% thu nhập chịu thuế và phần thu nhập sau khi nộp thuế là 19,81 triệu đồng.
 
Ngoài ra, luật cũng quy định trường hợp CPI biến  động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ  gia cảnh cho phù hợp.
 
Tại buổi hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã cho biết: Những quy định trong luật thuế TNCN mới được sửa đổi sẽ tạo đòn bẩy tài chính, khuyến khích người lao động làm việc.
 
Tuy nhiên, ý kiến tại hội thảo vẫn còn không ít băn khoăn như những quy định về nộp thuế, quyết toán thuế còn phức tạp gây bức xúc cho người nộp thuế và các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế, miễn thuế cũng còn chưa rõ ràng, minh bạch. Thông tư cần hướng dẫn cụ thể cách xác định để người nộp thuế, cơ quan thuế cùng hiểu thống nhất khoản nào chịu thuế hay không chịu thuế như: khoản tiền ăn giữa ca, công tác phí, tiền điện thoại, văn phòng phẩm, trang phục….
 
 

Từ Khóa :