51 loại thuốc bị rút số đăng ký lưu hành tại Việt Nam51 loại thuốc bị rút số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Hải Băng 20:12 21/9/2015

51 loại thuốc tây đã bị rút sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam do chất lượng thuốc không đảm bảo và thuốc sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký tại Cục Quản lý Dược.

Cục Quản lý Dược đã ra quyết định rút số đăng ký lưu hành của 51 loại thuốc tân dược trong đó có 2 số đăng ký thuốc trong nước và 49 số đăng ký thuốc nước ngoài. Theo đó, các loại thuốc này có chủng loại rất đa dạng, chủ yếu là kháng sinh dạng viên nén, được sản xuất tại Ấn Độ, Việt Nam và LB Nga vói đăng ký lưu hành từ 2010-2014.
 
Tính từ đầu tháng 9 tới nay đã có tổng cộng 4 lần rút số đăng ký lưu hành thuốc với tổng số 70 loại tân dược.
 
Danh sách 51 loại thuốc bị rút số đăng ký lưu hành:
STT
Tên thuốc
Dạng bào chế
Số đăng ký
1
Fudnostra 5mg
Viên nén dài bao phim
VN-14364-11
 
2
Fudnostra 10 mg
Viên nén dài bao phim
VN- 14363-11
3
Stavudine Capsule USP 30 mg
Viên nang cứng
VN-11730-11
4
Stri-Alpha
Viên nang mềm
VN-11731-11
5
Melanic 15mg
Viên nén
VN-11728-11
6
Melanic 7,5 mg
Viên nén
VN-11729-11
7
Azithrin- 250
Viên nang cứng
VN-10824-10
8
Amolic
Bột pha tiêm
VN-11727-11
9
Amolic
Bột pha tiêm
VN-11726-11
10
Cabemus
Bột pha tiêm
VN-15790-12
11
Gastufa
Bột pha tiêm
VN-16457-13
12
Sertil 25
Viên nén bao phim
VN-12912-11
13
Nalidixic Acid Tablet IP 500 mg
Viên nén bao phim
VN-11722-11
14
Saflux 20
Viên nang
VN-11723-11
15
Ama- power
Dung dịch tiêm bắp
VN-12972-11
16
Vitabase
Viên nén bao phim
VN-9536-10
17
Cyprofort
Viên nén nhai
VN-10059-10
18
Zinxime
Thuốc cốm uống
VN-10060-10
19
Romofine
Viên nang
VN-12974-11
20
Maxvir 100
Viên nén bao phim
VN-13582-11
21
Maxvir 50
Viên nén bao phim
VN-13583-11
22
Qplus New
Viên nang
VN-13584-11
23
DL
Siro
VN-14581-12
24
Ceftirox- S
Bột pha tiêm
VN-11817-11
25
Podoxi 100
Viên nén phân tán
VN-11818-11
26
Podoxi 200
Viên nén bao phim
VN-11819-11
27
Clavsun 1000
Viên nén bao phim
VN-12339-11
28
Azifar 500
Viên nén bao phim
VN-12340-11
29
Cefatasun 1g
Bột pha tiêm
VN-12341-11
30
Gemfar
Viên nén bao phim
VN-12342-11
31
Rosvas 20
Viên nén bao phim
VN-12343-11
32
Sunrox 750
Bột pha tiêm
VN-12344-11
33
Telfar 40
Viên nén
VN-12345-11
34
Telfar 80
Viên nén
VN-12346-11
35
Ampisun 1.5
Bột pha tiêm
VN-13036-11
36
Faromen 500
Bột pha tiêm
VN-13037-11
37
Farzone 1g
Bột pha tiêm
VN-13038-11
38
Merofar 500
Bột pha tiêm
VN-13039-11
39
Rosvas 10
Viên nén bao phim
VN-13040-11
40
Tazopip 2,25
Bột pha tiêm
VN-13041-11
41
Tazopip 4,5 gr
Bột pha tiêm
VN-13042-11
42
Clamax 1000
Viên nén bao phim
VN-13649-11
43
Clamax 625
Viên nén bao phim
VN-13650-11
44
Clamax IV 1,2 GM
Bột pha tiêm
VN- 13651-11
 
45
Imisun
Bột pha tiêm
VN-13652-11
46
Neomet-V
Viên nén đặt âm đạo
VN-13653-11
47
Ticarsun 3,1GM
Bột pha tiêm
VN-13654-11
48
Faromen 1g
Bột pha tiêm
VN-15380-12
49
Merofar 1g
Bột pha tiêm
VN-15381-12
50
Omesun 40
Bột đông khô pha tiêm
VN-14126-11
51
Rabofar 20
Viên bao tan ở ruột
VN-14127-11
 

Hải Băng

Từ Khóa :