3 con số lạ mùa báo cáo tài chính 20113 con số lạ mùa báo cáo tài chính 2011

Theo Gafin 22:11 14/3/2012

Mùa báo cáo tài chính 2011 đã tới những ngày cuối khi doanh nghiệp đang gấp rút nộp nốt báo cáo kiểm toán nhưng nhiều vấn đề vẫn đang gây tranh cãi.

1.060 tỷ đồng của ORS
Hơn một nghìn tỷ dư tiền mặt trên báo cáo tài chính (BCTC) của ORS tiếp tục là một bất ngờ đối với nhà đầu tư. Hồi quý III, khi cục tiền nghìn tỷ của ORS gây xôn xao dư luận và ORS cũng đã từng tiết lộ số tiền này thực chất là tiền đặt cọc mua trái phiếu của một khách hàng ORS. 
 
Khoản tiền lớn này đã xuất hiện trên báo cáo của ORS 2 quý. Nếu tính theo lãi suất tiền gửi khoảng 14-15%/ năm thì khoản tiền này cũng đã có khả năng sinh lợi 70-75 tỷ đồng 2 quý vừa qua. Vì sao vị khách hàng của ORS có hành xử lạ vẫn đang là câu hỏi ngỏ.
 
110 tỷ đồng trích lập dự phòng của VIS
Do phải cáng thêm 110,38 tỷ đồng chi phí dự phòng giảm giá chứng khoán, lợi nhuận sau thuế cũng giảm từ 110 tỷ đồng trước kiểm toán còn 27,21 tỷ đồng sau kiểm toán tương đương mức giảm 76,26%.
 
Trần tình về khoản chênh lệch khủng này, VIS cho biết công ty hiện đang nắm giữ 43,17% vốn điều lệ của Luyện Thép Sông Đà và khi lập BCTC ngày 19/1/2012, VIS chưa có thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của doanh nghiệp này nên chưa thực hiện trích lập dự phòng. Ngày 20/2/2012, sau khi có thông tin Luyện thép Sông Đà lỗ 275,89 tỷ đồng năm 2011, VIS đã trích lập khoản dự phòng trên.
 
Trần tình của VIS liệu đã thỏa đáng hay chưa khi trong một năm Luyện thép Sông Đà lỗ hơn ½ vốn chủ sở hữu mà VIS- với tư cách cổ đông lớn nắm 43.17% vốn- lại không hay biết? Điều này càng khó hiểu hơn trong bối cảnh đại hội cổ đông tháng 4 tới đây VIS đã lên kế hoạch sáp nhập Luyện thép Sông Đà.
 
180 triệu đồng cứu vận mệnh của MHC
Trước kiểm toán, MHC gây lo lắng cho cổ đông khi báo lỗ tiếp 72 triệu đồng năm 2011. Việc lỗ tiếp 72 triệu đồng sẽ không phải vấn đề quá lớn nếu không phải đây là án hủy niêm yết của MHC bởi lẽ điều này đánh dấu 3 năm liên tiếp MHC báo lỗ.
 
Cục diện thay đổi khi tại báo cáo kiểm toán, khoản mục thu nhập khác tăng thêm 180 triệu đồng lên 13,27 tỷ đồng trong khi chi phí khác không đổi giúp MHC lãi 108 triệu đồng và thoát án hủy niêm yết. MHC không giải trình gì thêm về khoản tiền này.

Theo Gafin

Từ Khóa :